Privacystatement

Wegwijsopreis verwerkt persoonsgegevens

Om je goed van dienst te zijn, verwerkt Wegwijsopreis je persoonsgegevens. Deze gegevens ontvang ik omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je ze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

De bewaartermijn van gegevens

Zolang je gebruikmaakt van mijn diensten, bewaar ik je persoonsgegevens. Heb je een jaar lang geen diensten bij mij afgenomen, dan verwijder ik je gegevens. Wil je liever dat ik ze eerder verwijder? Mail dan naar info@wegwijsopreis.nl.

Delen van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens deel ik niet met derden, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van afgesproken werkzaamheden (zoals het boeken van een reis). Dit gaat altijd in overleg met jou.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wegwijsopreis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wegwijsopreis. Ook kun je bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wegwijsopreis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Binnen vier weken ontvang je een reactie op jouw verzoek.

Ook wil ik je erop op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Beveiliging van je gegevens

Wegwijsopreis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@wegwijsopreis.nl.